Liên hệ với chúng tôi

Institute for Global Tobacco Control Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health 2213 McElderry St. Fourth Floor Baltimore, MD 21205
điện thoại: 410-614-5378
Email: igtc@jhu.edu

Các đối tác

Quỹ CDC
Là một tổ chức phi chính phủ, phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh soạn ra các chương trình nhằm chống lại các mối đe dọa đối với sức khỏe.

Quỹ Lá phổi Thế giới
Là một tổ chức thiện nguyện công cộng, phi lợi nhuận, quyết tâm nâng cao sức khỏe của lá phổi trên toàn thế giới.

Liên minh quốc tế chống Lao và Bệnh phổi
Nhiệm vụ: để mang lại sự đổi mới, chuyên môn, giải pháp và hỗ trợ để giải quyết những thách thức y tế trong dân số thấp và thu nhập trung bình.

Chiến dịch Trẻ em Không Hút thuốc
Chiến dịch này nhằm thay đổi thái độ và chính sách công chúng về thuốc lá, và hoạt động để ngăn trẻ em khỏi khói thuốc lá, giúp người hút thuốc bỏ thuốc và bảo vệ mọi người khỏi khói thuốc thụ động.

Tổ Chức Y Tế Thế Giới
Tổ Chức Y Tế Thế Giới là cơ quan đặc trách về y tế của Liên Hiệp Quốc

Trường Y Tế Cộng Cọng Johns Hopkins Bloomberg
Là một tổ chức quốc tế hàng đầu về y tế công cọng, Trường Y Tế Cộng Cọng Johns Hopkins Bloomberg chuyên bảo vệ sức khỏe và cứu sống các sinh mạng