Chuyên gia 2018

Gặp gỡ các Chuyên gia

Mira B. Aghi, PhD
Thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Ban Kiểm soát Thuốc lá, Liên minh phòng chống Lao và bệnh Phổi quốc tế (The Union)

Indu Ahluwalia, PhD, MPH
Trưởng Chi nhánh Kiểm soát Thuốc lá Toàn cầu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC)

Maria Carmen Audera-Lopez, PhD, MPH
Giám đốc Chương trình thuộc Ban thư ký Công ước của Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO FCTC - the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control)

Olalekan A. Ayo-Yusuf, BDS, MSc, MPH, PhD
Giáo sư y tế công cộng tại Đại học Khoa học Y tế Sefako Makgatho ở Nam Phi và Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Giám sát Công nghiệp Thuốc lá Châu Phi (Ban thư ký Quan sát của WHO đối với Giám sát ngành thuốc lá)

Douglas Bettcher, PhD
Cựu Giám đốc Ban Phòng chống các Bệnh Không lây nhiễm tại Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), và cựu Giám đốc của Ban Sáng kiến Không Thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới

Eduardo Bianco, PhD           
Bác sĩ Tim mạch, Giám đốc Liên minh Công ước Khung của Mỹ Latinh (FCA), đồng thời là Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học Thuốc lá ở Uruguay

Tania Cavalcante, PhD
Trưởng Ban Kiểm soát Thuốc lá tại Viện Ung thư Quốc gia Brazil (INCA)

Frank Chaloupka, PhD
Giám đốc trung tâm Chính sách Y tế của Đại học Illinois tại Chicago

Joanna Cohen, PhD
Giáo sư về Phòng ngừa Dịch bệnh của Bloomberg và Giám đốc Viện Kiểm soát Thuốc lá Toàn cầu tại Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg

Elif Dagli, PhD
Bác sĩ hô hấp nhi khoa, Giảng viên tại Đại học Marmara, Đại học Acibadem, Đại học Đông Địa Trung Hải và Chủ tịch Hiệp hội Y tế (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ)

Kim Bao Giang, PhD
Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng tại Đại học Y Hà Nội

Roberto Iglesias, PhD
Cán bộ kỹ thuật, phòng chống các bệnh không truyền nhiễm với Tổ chức Y tế Thế giới

Ziauddin Islam, PhD
Giám đốc Sáng kiến Kiểm soát Thuốc lá tại Pakistan, Phòng Kiểm soát Thuốc lá của Bộ Dịch vụ Y tế Quốc gia, Quy định và Điều phối, Chính phủ Pakistan

Soewarta Kosen, PhD
Nhà nghiên cứu chính sách tại Viện nghiên cứu và phát triển y tế quốc gia, Bộ Indonesia

Suchitra Krishnan-Sarin, PhD
Giáo sư về Tâm thần học, Phòng Lạm dụng Chất gây nghiện, Trung tâm Thuốc lá Y học về Khoa học Quy định

Donald Makoka, PhD
Nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp tại Đại học Nông nghiệp và Tài nguyên Lilongwe (LUANAR) ở Malawi

Nandita Murukutla, PhD
Phó Chủ tịch, Chính sách Nghiên cứu và Chính sách Toàn cầu, Ban Vận động và Truyền thông tại Vital Strategies

Matthew L. Myers, JD
Chủ tịch Chiến dịch Vì trẻ em không khói thuốc (CTFK)

Nigar Nargis, PhD
Giám đốc Nghiên cứu về Chính sách Y tế và Kinh tế tại Hiệp hội Ung thư Hoa kỳ

Jeremias Paul
Điều phối viên của Đơn vị Kinh tế Kiểm soát Thuốc lá thuộc Cục Phòng chống các bệnh không lây nhiễm tại Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)

Gan Quan, PhD
Giám đốc văn phòng Trung Quốc của Liên minh phòng chống Lao và Bệnh phổi quốc tế (The Union)

Luz Myriam Reynales Shigematsu, PhD
Trưởng khoa Nghiên cứu Thuốc lá tại Viện y tế Công cộng Mexico (INSP),

Gustavo Sóñora
Cố vấn pháp lý cho Liên minh Phòng chống Lao và bệnh Phổi quốc tế (The Union)

André Szklo, PhD
Nhà nghiên cứu cao cấp, Đơn vị Nghiên cứu Dân số, Viện Ung thư Quốc gia Braxin (INCA)

Dan Xiao, PhD
Giám đốc Trung tâm cai thuốc lá và thuốc điều trị thuốc lá của Bệnh viện Hữu nghị Trung Quốc-Nhật Bản và Trung tâm hợp tác phòng chống cai thuốc lá và bệnh hô hấp của WHO

Ghazi Zaatari, PhD
Giáo sư và Chủ tịch Khoa Y và Phòng thí nghiệm tại Đại học Mỹ ở Beirut, và Chủ tịch Nhóm Nghiên cứu của WHO về Quy định Sản phẩm Thuốc lá

Rong Zheng, PhD
Giáo sư của Đại học Kinh doanh Quốc tế và Kinh tế tại Bắc Kinh, Trung Quốc và Giám đốc Trung tâm Hợp tác về Thuốc lá và Kinh tế của WHO